Pokyny pre turistov počas pobytu v apartmánoch

 1. Príchod a ubytovanie v apartmáne : po 12,00 hod
 2. Odchod – opustenie apartmánu : do 10,00 hod
 3. Každý turista je povinný sa prihlásiť na celý čas pobytu.

  Suma pobytového poplatku vo výške :
  Dospelá osoba........................................................6 HK na osobu a noc .
  Deti od 12 – 18 rokov............................................3 HK na osobu a noc
  Deti do 12 rokov............................................neplatia, len sa prihlasujú.

  Túto povinnosť si plní každý návštevník osobne na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Potvrdenie o zaplatení pobytového poplatku je potrebné si uschovať počas celého pobytu pre prípad kontroly o prihlásení. Taktiež sa ním pri požiadaní preukážete sl. Ivane – chyžnej na dome.

  Prihlasujete sa na miesto pobytu: Galo Štefan , Miljkovica XX. Br. 16
  Miesto prihlásenia – Turistické centrum - v centre ostrova /prízemný drevený dom /
  Nahlasujete dĺžku Vášho pobytu na ostrove VIR.
 4. Zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch apartmánu.
 5. Počas pobytu si upratovanie apartmánu zabezpečujú turisti samostatne. Služba „ upratovanie, vyčistenie „ je zabezpečená len po ukončení pobytu a odchode turistov. Počas pobytu nie je zabezpečený žiadny servis na dome.
 6. Uskladnenie smetí - odpadu . Každý apartmán je vybavený smetnou nádobou - smetným košom . PVC vrecká s odpadom je potrebné po naplnení vyniesť do smetnej nádoby vo dvore . Vývoz smetnej nádoby je pravidelne vždy v pondelok a vo štvrtok v ranných hodinách .
 7. Na nádvorí je možnosť grilovania. Grilovacie uhlie si zabezpečujú hostia samostatne na vlastné náklady. Po ukončení grilovania je potrebné kovový rošt vyčistiť od zbytkov potravy a vyčistený uložiť.
 8. Apartmány sú vybavené klimatizáciou. Klimatizácia sa používa len pri uzatvorených dverách a oknách apartmánov. Pri odchode mimo apartmánu ju prosíme vypínať z dôvodu bezpečnosti.
 9. Pri ukončení pobytu je potrebné kuchynské riady vyčistiť a uložiť.
  Zvyšky potravín z chladničky vyhodiť do smetí.
 10. Markízu na terase je potrebné vždy pri opúšťaní apartmánu stiahnuť - navinúť a tak predísť jej poškodeniu , v prípade príchodu nepriaznivého počasia.
 11. V prípade požiadania, je možnosť poskytnutia internetového pripojenia za úhradu v dvoch možnostiach - a, poskytnutím hesla pre pripojenie: Cena 3,-€/24hod. Podmienka je úhrada ihneď a na celé obdobie do konca pobytu od obdržania hesla b, poskytnutie internetového pripojenia cestou elektro rozvodu, tzv. káblové pripojenie . Cena 3,-€/24 hod + 30,-€ záloha za poskytnutie zásuvky s káblom pre zapojenia do počítača . Po vrátení zapožičanej nepoškodenej zásuvky, Vám bude záloha 30,-€ vrátená .

V prípade vzniku problémov , ktoré nedokážete vyriešiť volajte prosím +421 197 810 p. Galo